Vad är säsongsväxter?

Med säsongsväxter menar vi växter som ofta är ettåriga och alltså inte övervintrar. Även många växter som är långlivade i sin ursprungsmiljö men som inte övervintrar här pga vårt klimat och vintermörker betraktar vi som sådana.
Många av våra krukväxter kan bli stora som träd på ställen där det aldrig blir under noll grader, ibland får det inte ens bli under tio grader men även andra faktorer spelar in. Ljus och jordmån och även värme kan vi ju fixa inomhus men det funkar normalt bara upp till en viss storlek. Värme och elkostnader är ofta större än värdet på det man övervintrar så tänk noga på den budgeten innan du sätter igång ett sådant i och för sig trevligt projekt.
Sommarplantor, krukväxter, grönsaks- och kryddplantor, (många fleråriga för den delen), har vi ett stort och varierat sortiment av hela sommaren. På vårkanten går mest tomatplantor, pelargoner och småplantor medan det mot mitten av sommaren brukar bli större efterfrågan på stort och färdigt. De senaste åren har vi, till vår stora glädje, sett en klart ökad efterfrågan på ätbart. Vi försöker tillgodose alla med både vår egen odling men också med många och bra inköpskanaler.
 

Kontakta oss

Telefon: 0176-510 41
E-post: kontakt(att)vår domän


Följ oss

Öppet

Vardagar 10-18
Lör- och helgdagar 10-16
Gäller såväl trädgård som restaurang
 

Adress

Kröns Trädgård AB
Tivängsvägen 11
764 91 Väddö
Besöksadress: Hammarbyvägen 1

Hitta oss